Κάλυψη Οχημάτων

Ολική ή μερική κάλυψη οχημάτων με αυτοκόλλητο βυνίλιο ειδικό για αυτοκινητοεπιγραφές.

Ο πλέον έξυπνος και πρωτότυπος τρόπος διαφήμισης – προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, είναι η κινητή διαφήμιση μέσω της κάλυψης των εταιρικών αυτοκινήτων.