Μπλοκ Λογιστηρίου

Διπλότυπα, τριπλότυπα κατάλληλα για παραστατικά λογιστηρίου, τιμολόγια, δελτία αποστολής, μπλοκ αποδείξεων, παραγγελιών, φορτωτικές κ.α.
 

Μηχανογραφικά έντυπα

Σχεδιασμός και κατασκευή μηχανογραφικών εντύπων πολλαπλών διαστάσεων, χρωμάτων και αντιγράφων,  κατάλληλα για όλους τους τύπους των εκτυπωτών (laser, dot matrix, inkjet), απαραίτητα για κάθε λογιστήριο.

 

Έντυπα τιμολόγησης A4 για laser εκτυπωτές. 

Προτυπωμένα τιμολόγια Α4 για laser εκτυπωτές με εκτύπωση τετραχρωμίας ή pantone μιας όψης.