Εταιρική ταυτότητα

 

Η εταιρική ταυτότητα μια επιχείρησης δημιουργείτε έτσι ώστε να προσδώσει κύρος, σοβαρότητα και αναγνωρισιμότητα στην καθημερινή επικοινωνία με τους συνεργάτες και τους πελάτες της.
Το λογότυπο είναι το βασικό και κυρίαρχο στοιχείο που θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη και στο μοτίβο για τις εφαρμογές της εταιρικής ταυτότητας.  Δημιουργούμε μοντέρνα και εμπνευσμένα από τις δικές σας ανάγκες λογότυπα που αντιπροσωπεύουν την αισθητική, τη φιλοσοφία, το όραμα και τις αξίες της επιχείρησης σας.